Ve školním roce 2021/2022 nás podpořili: 

Rodina Radinova
Rodina Stupkova
Rodina Orlitova
Rodina Bendova
Rodina Podhajská
Rodina Podhorná
Rodina Hasalíkova
BONFIN s.r.o.
Obec Starý Jičín
Všem dárcům a donátorům děkujeme!
Děkujeme také za veškerou podporu a spolupráci ze strany rodičů.