Finančně nás podpořili: 
Obec Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín
Orel Starý Jičín
RNDr. Martin Radina

i

rodina Cigánkova
rodina Hrdličkova
rodina Kalíškova
rodina Merhoutova
rodina Stupkova

 

Všem dárcům a donátorům děkujeme!
Děkujeme také za veškerou podporu a spolupráci ze strany rodičů.