img_2649

Pravidelné zkoušky ve školním roce 2019/2020

                                 

Broučci (1.-2.třída)čtvrtek 11.35 – 12.20
Cvrčci (od 3.třídy) pondělí 13.30 – 14.45 (od 14.45 – 15.00, jen zájemci pro zpěv písní ke mši)

úterý 13.30 – 14.30

Zpívání dospělýchstředa 18.30 – 20 hodin (předem určené dny)

Začátkem března 2019 byli Cvrčci oficiálně zařazeni do Unie českých pěveckých sborů.

Pěvecký sbor Cvrčci začal působit při Základní škole Starý Jičín ve školním roce 2016/2017, jako kroužek pro žáky školy ZŠ Starý Jičín. Rok 2018 tak byl zároveň třetím rokem fungování sboru. V roce 2018 sbor čítal 82 členů, z toho 70 dětí a 12 členů zpívajících dospělých. Sbor aktivně pracoval ve třech odděleních, děti mladší (1. -2. třída), děti starší (3. – 6. třída) a dospělí. Vedoucím sboru je Mgr. Žaneta Bezděková a Mgr. Marcela Cigánková, korepetitorem sboru je Mgr. Jana Bezděková.