img_2649

Pravidelné zkoušky ve školním roce 2019/2020

                                 

Broučci (1.-2.třída)čtvrtek 11.35 – 12.20
Cvrčci (od 3.třídy) pondělí 13.30 – 14.45 (od 14.45 – 15.00, jen zájemci pro zpěv písní ke mši)

úterý 13.30 – 14.30

Zpívání dospělýchstředa (1x za 14 dní) od 19 hodin

Začátkem března 2019 byli Cvrčci oficiálně zařazeni do Unie českých pěveckých sborů.

Pěvecký sbor Cvrčci začal působit při Základní škole Starý Jičín ve školním roce 2016/2017, jako kroužek pro žáky školy ZŠ Starý Jičín. Rok 2018 tak byl zároveň třetím rokem fungování sboru. V roce 2018 sbor čítal 82 členů, z toho 70 dětí a 12 členů zpívajících dospělých. Sbor aktivně pracoval ve třech odděleních, děti mladší (1. -2. třída), děti starší (3. – 6. třída) a dospělí. Vedoucím sboru je Mgr. Žaneta Bezděková a Mgr. Marcela Cigánková, korepetitorem sboru je Mgr. Jana Bezděková.